Privacyverklaring Probusclub Dronten 1.

Dit is een eerste versie van de privacy verklaring zoals die vereist is door de nieuwe Europese wetgeving inzake dit onderwerp, beter bekend als AVG ingaande 25 mei 2018. Het is de bedoeling dat bij volgende wijzigingen aan het huishoudelijk regelement, deze verklaring een onderdeel daarvan uitmaakt.

Doeleinden

            Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen administratie en onderlinge contacten, ze worden niet gedeeld met derden (ook niet met de landelijke Probus organisatie).

Toestemming

            Door middel van hoofdelijke goedkeuring hebben alle leden van de Probusclub Dronten één ingestemd met de beschikbaarheid van hun gegevens voor de overige leden. Bij nieuwe leden wordt deze vraag expliciet gesteld en bevestigd.

Website

            Wordt uitsluitend gebruikt voor informatie doeleinden. De ledenlijst is via een link en onder wachtwoord op te vragen door de leden. Cookies kunnen uitsluitend worden gebruikt voor optimalisering van de website en dus niet voor reclamedoeleinden.

Nieuwsbrieven

            Informatie voor clubleden wordt via E-mail verzonden waar dat mogelijk is, de E-mail adressen worden door de BCC verzending afgeschermd.

Gegevens

            Behalve als een oud-lid expliciet aangeeft dat zijn gegevens worden gewist, bewaren wij de gegevens van oud-leden en overleden leden in een aparte groep.

 Inzage en correctie

            Een (oud-)lid heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens. Daarbij kan hij/zij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek is  mogelijk via een E-mail te verzenden aan de op dat moment in functie zijnde secretaris.

  Beveiliging database persoonsgegevens

            Onze database met persoonsgegevens is beveiligd tegen onrechtmatige toegang d.m.v. een wachtwoord en versleuteling. Toegang tot de database is bovendien selectief geregeld, d.w.z. dat webmaster, archivaris en secretaris toegang hebben tot de database.

 

Opgesteld op 22 mei 2018 door Gerben Epema, voorzitter in het jaar 2018.

Voor akkoord bevonden door aanwezige leden op 30 augustus 2018