Wij zijn een Probus vriendenclub in Dronten

Dronten is een agrarische gemeente gelegen in het midden van Oostelijk Flevoland. Elke Probus afdeling is wat leden betreft een afspiegeling van de gemeenschap waarin ze actief is. Probusclub Dronten 1 is in 1988 opgericht door echte pioniers in een vrijwel leeg gebied. Nog steeds heeft onze Probusclub een directe of indirecte relatie met de landbouw. Toenemende industrialisering en uitbreiding van onderwijsfaciliteiten zorgt voor instroom van andere beroepsgroepen. Zowel mannen als vrouwen kunnen lid worden. De bijeenkomsten zijn om de 14 dagen op donderdagmiddag. Activiteiten zijn zowel lezingen op zeer uiteenlopende gebieden als excursies naar bedrijven en nutsinstellingen. Een keer per jaar wordt een uitje georganiseerd waarbij partners welkom zijn.

Deze dukdalf, indertijd door één van onze leden als huisvlijt gefabriceerd, staat model voor onze club. Een dukdalf wordt gebruikt om schepen aan te meren en ze zodoende een stevige plaats in het roerige vaarwater te geven. Onze club wil door vriendschap en samenspraak een stevig houvast aan onze leden bieden.

Voor bezoekers van deze website zijn niet alle pagina’s toegankelijk, de beveiligde pagina’s zijn voor ons intern gebruik. Wij hopen u evenwel enig inzicht in onze club te verschaffen.

Wilt u meer weten over Probus Nederland, klik dan hier