Organisatie

Probusclubs zijn onderdeel van Probus Nederland

Verspreid over het land zijn er ruim 400 heren-, dames- of gemengde clubs. De bijna 12.000 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar.

Alhoewel de clubs zelfstandig opereren en een minimum van afhankelijkheid hebben van de Stichting Probus-Nederland, moet de club wel voldoen aan het oprichtingsprotocol alvorens ze zich een Probusclub mogen noemen. Dit protocol staat omschreven op de website van de landelijke stichting  www.probus-nederland.nl/clubs/protocol-nieuwe-club. Een belangrijk onderdeel daarvan is de algemene doelstelling: “Het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Bindende elementen vormen: onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis & interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning”.

Op deze website vind u informatie over Probusclub Dronten 1.